PS Vita News

Guerilla details Killzone: Mercenary Updates 3 thru 6

New maps and PS Vita TV support on their way
Guerilla details Killzone: Mercenary Updates 3 thru 6